روشهای ارسال کالا

روشهای ارسال کالا

روش های ارسال عسل در استان کرمان و شهرستان ها به شرح زیر می باشد:

ارسال در سطح استان کرمان

ارسال عسل در سطح استان در روزهای کاری یک نوبت به صورت رایگان از طریق پیک موتوری ارسال می شود.

 

ارسال در سایر استان ها

ارسال عسل در سایر استان ها با تیپاکس انجام می شود.