دلیل کوچ کندوهای زنبور عسل

دلیل کوچ کندوهای زنبور عسل

جابجایی کندوهای زنبورهای عسل از محلی به محل دیگر را کوچ کندوی زنبور عسل میگویند…

چرا زنبورداران کُلنی های زنبور عسل را کوچ میدهند؟

زنبوردار زمانی که درصحرا گل وجود داشته باشد و زنبور عسل بتواند از آن گل استفاده کند  و غذا وگرده گل جمع آوری کند. تصمیم میگیرد که زنبورستان خودش رانزد گل ها ببرد.

هر گل فصلی دارد و زمانی که فصل ان گل به آخر رسید زنبوردار مجبور میشود که جابجایی(کوچ)را انجام دهد. بنابراین زنبوردار صحرایی دیگر را که میداند گل ان بعدازگل صحرایی اولی بدست می آید. زنبورستان خود را به آنجا کوچ میدهد.

چگونه جابجایی کندوهای زنبورهای عسل انجام می‌گیرد ؟

 مواردی که درجابه جایی کلنی های زنبور عسل اهمیت دارد :

روز موقع پرواز کردن زنبور عسل است، نباید کلنی ها را جا به جا کردوکوچ داد چون تعداد زیادی از زنبورهای عسل درصحرا هستند. این کار حتما بایددر شب انجام شود، که همه ی زنبورهای عسل به کندوهای خود بازگشته باشند. هرکندو سوراخ پرواز دارد وبه وسیله ی دریچه ای کوچک باز و بسته میشودودر شب هنگامی که همه ی زنبورهای عسل به کندوهای خود بازگشتند ،زنبوردار دریچه ی پرواز رامیبنددوبعدازان کندو توسط زنبوردار باید حتمابازدید شود که کندو ها دَرز یا شکستگی نداشته باشند.

چون باهر تکان خوردن کندوی زنبور عسل،جمعیت داخل کندو احساس میکنند که مورد حمله قرارگرفتندومیخواهند برای دفاع از خود بیرون بیایند وزمانی که به سمت دریچه ی پرواز میروند و می‌بینند که بسته است به دنبال سوراخ،دَرز یا شکستگی می‌گردند که اگر جایی برای بیرون آمدن پیدا کردند همه ی جمعیت داخل کندو  بیرون می آیند و دیگر هیچ کسی نمی‌تواند به آن کُلنی نزدیک شود…. .

 

موقعیت جغرافیایی زنبورستان:

زنبوردار باید ازهمه ی شرایط کلنی ها آگاه باشد. برای مثال برای کوچ کلنی های زنبور عسل از نقطه ای به نقطه ی دیگر که ممکن است هزاران کیلومترویاحتی بیشتر زمان ببرد، زنبوردار باید شرایط داخل کندو را کنترل کند. به این صورت که اگر جمعیت زنبور عسل داخل کندو زیاد است‌ باید برای کندو هواکش درنظر بگیرد. چون زنبور عسل در طول مسیر احتیاج به هوا دارد، زمانی که دریچه ی پرواز بسته باشد زنبورها برای تنفس به سمت دریچه ی پرواز میآیند و درانجا تجمع می‌کنند، و مسیر هوا را به داخل کندو‌ میبندن وباعث خفه شدن کل کندو میشوند. بنابراین بهتر است از کندوهای کف باز استفاده شود.

کندوهای کف بازهمانطور که از اسمش پیداست به این صورت است که کف کندو سوراخ هایی دارد، که زنبور نمی‌تواند بیرون بیاید ولی هوامیتواند به راحتی  به داخل کندو رد و بدل شود. و برای کوچ کلنی درمسیرهای طولانی هیچ اتفاقی رخ ندهد.

نکته ی دیگری که برای کوچ کُلنی های زنبور عسل زنبوردار باید درنظر بگیرد این است. که کُلنی زنبور عسل نباید پُر از عسل باشد و زنبوردار باید قبل از کوچ عسل های اضافی را از داخل کُلنی ها خارج کند. چون موقع جابه جایی،زنبورها جنب وجوش فراوان دارند و زیادحرکت میکنند. این باعث میشود که حرارت تولید کنند که حرارت زیادباعث پاره شدن قاب های عسل میشود و عسل ها به کَفِ کندو روی زنبورها ریخته شده و باعث خفگی زنبورهای عسل میشود.

کنترل دمای کندو:

نکته ی خیلی مهم دیگری که زنبوردار برای کوچ کُلنی های زنبور عسل در مسیر های طولانی باید بداند این است. که برای جلوگیری از خفگی کلنی های زنبور عسل، زنبوردار میتواند روی کلنی ها آب بریزد تا کندو خنک بماند. فقط زمانی زنبوردار مجاز است روی کندوها آب بریزد که کامیون حمل کنندهٔ کندوها همان موقع به حرکت دربیاد تا کندوها حالت کولر پیدا کنند وخنک شوند درغیراین صورت اگر روی کندوها آب ریخته شود و کامیون حرکت نکند به علت دم کردن کندوها وشرجی شدن، تمام زنبورها خفه میشوند. این نکته بسیار مهم است و لازم است زنبورداران به آن توجه داشته باشند.

 

وسیله نقلیه مناسب کندو ها:

 از دیگر نکته هایی که زنبورداران باید توجه کنند این است که:

کلنی های قوی (پرزنبور)رانباید با کامیون بزرگ و یا تریلی حرکت داد. چرا که اگر بین راه خراب شد یااتفاقی افتاد که راننده مجبور شد برای مدتی هرچند کوتاه(بیشتر از نیم ساعت) درمسیر توقف کند،احتمال خفه شدن زنبورهای داخل کُلنی ها زیاد است وباید فورا به محل موردنظر رسید و کلنی های زنبور عسل را پیاده کرد، بنابراین توصیه میشود که با کامیون کوچک که تعداد کلنی های زنبور عسل قوی دران کمتر است حمل شوندتا احتمال خطر خفگی کمتر شود.

اگر ماشین حمل کندوهای زنبور عسل درمسیر خراب شد ویا واژگون شد چه کارهایی برای کنترل بیشتر زنبورهای عسل انجام دهیم تا اطرافیان را کمتر نیش بزنند؟

اولین اقدام ایجاد دود زیاد دراطراف کندوهای زنبور عسل است که در اینصورت زنبورها نیش نمیزنند. در مرحله ی بعدی باید از چند زنبوردار کمک خواست که بتوانند کندوهای زنبور را جمع کنند. اگر در نزدیک محل واژگون شدن کندوها ویا جایی که ماشین حمل کندوها خراب شده آب باشد. میتوان با پاشیدن آب روی زنبورها تاحدودی آنها را آرام و جمع آوری کرد…

 

 

نبکا کندو

نوشته‌های مرتبط
عسل نبکا

دیدگاه‌ها

*
*

7 − 1 =