نقش زنبور عسل در کشاورزی و محیط زیست

نقش زنبور عسل در کشاورزی و محیط زیست

نقش زنبور عسل در کشاورزی و محیط زیست

نقش زنبور عسل در کشاورزی و محیط زیست، زنبور عسل در ایران و بعضی از کشورها اکثراً به خاطر تولید عسل و احیاناً موم نگهداری می‌شود و حال آن که در کشورهای اروپایی و آمریکا بیشتر به خاطر گرده‌افشانی و استفاده از محصولات زنبور عسل و عوامل فرعی پرورش زنبور عسل است.

 

در اکثر گیاهان گلدار، گرده‌افشانی به صورت غیر مستقیم بوده و به وسیله باد، حشرات، انسان و … تلقیح انجام می‌گیرد.

ثابت شده است که سهم زنبور عسل در این نوع گرده‌افشانی بالغ بر 90% است.

اهمیت فرآورده‌های خارجی کندو (بذر و میوه) به مراتب بیشتر از ارزش محصولات داخلی کندو (عسل و موم و …) است.
با این که حشرات گرده‌افشان زیاد هستند ولی حشره‌ای که می‌تواند گرده‌گیری را به حد اعلی و در نهایت کمال انجام دهد، زنبور عسل است.

یکی از امتیازات زنبور عسل نسبت به حشرات گرده‌افشان دیگر در این است که به گل وفادار است (ثابت گلی) یعنی وقتی که اولین زنبور از کندو خارج شد و به سوی گلها پرواز کرد و مثلاً گل زرد آلو را انتخاب کرد، تا میسر باشد در همان پرواز از گل زردآلو استفاده خواهد کرد.

 

به علاوه به محض برگشت به کندو با رقص‌ خود زنبورهای دیگر را به آن منطقه هدایت خواهد کرد و این زنبورها با وجود گل مزبور روی گل دیگری نخواهند نشست و گرده‌افشانی همان نوع گل‌ها به حد اعلای خود خواهد رسید.

بدین معنی که گرده هر نوع گلی بر روی همان نوع گل انتقال می‌یابد، سایر حشرات گرده‌افشان فاقد این خاصیت هستند. آزمایش‌های متعدد نشان داده است که درختان میوه به علت چسبناک بودن گرده‌ها بیش از همه نباتات دیگر نیاز به گرده‌افشانی توسط زنبور عسل دارند.

 

نقش زنبور عسل در کشاورزی و محیط زیست
جدول: نتایج تحقیقات دانشمندان را در باغ‌ها و مزارع مورد آزمایش در شرایط یکسان نشان می‌دهد.

فواید زبنور عسل برای محیط زیست
زنبور عسل نه تنها در کمیت محصولات باغی و زراعی اثر بارزی دارد، بلکه در کیفیت آن نیز به وجه قابل توجهی مؤثر است و از
این جهت است که در بسیاری کشورها
باغداران و زارعین کندوهای زنبور عسل را اجاره کرده و در باغات و مزارع خود مستقر می‌کنند…

 

نبکا کندو

نوشته‌های مرتبط
عسل نبکا

دیدگاه‌ها

*
*

1 × 1 =