همه چیز درباره عسل

همه چیز درباره عسل

اگر میخواهید همه چیز را درباره عسل بدانید که قبلا احتمالا نمیدانستید این مطلب کوتاه را مطالعه فرمایید.

همه چیز درباره عسل

 

عسل تركيبي طبيعي سرشاراز قندها است …

و تمامي اين قندها ساده اند و در عسل فيبري وجود ندارد.

 دوتركيب مهم و فراوان عسل فروكتوز و گلوكزاند و آب سومين تركيب فراوان عسل است.

غير از قندها مواد ديگري چون اسيدها ، موادمعدني و پروتئين نيز در عسل يافت ميشود.

چون فروكتوز در عسل فراوان است شيريني آن از شكر بيشتراست كه تا 5.1 برابر شيرينتر هم ميشود.

اهميت قندها در عسل : قند در عسل برويژگي طبيعي عسل اثرميگذارد پس : رطوبت عسل ، طول عمر عسل،انرژيزايي عسل ،مزه ،بلوري شدن عسل،رنگ و واكنش رنگ گيري عسل در اثر حرارت تحت تاثير قندهاي عسلند.

اگر مقدار فروكتوز عسل را بر مقدار گلوكز موجود در عسل تقسيم كنيم عددي به دست مي آيد كه از آن ميتوان به عنوان شاخصي براي تمايل عسل به بلورزدن استفاده كرد.

همچنين نسبت مقدار گلوكز به مقدار آب در عسل هم براي اين منظور به كار ميرود. مقدار اين شاخص آخري بايد از7.1كمتر باشدواگر از1.2 بيشتر شد عسل سريعا  کریستالیزه میشود

هر گرم عسل 68.3 كالري انرژي دارد.

 رنگ عسل : رنگ عسل را در 7 طبقه تقسيم بندي ميكنند : 1-روشن همانند آب 2 -بيش از حد روشن 3 -روشن 4-كهربايي بسيار روشن 5 -كهربايي روشن 6 -كهربايي 7-كهربايي تيره براي اندازه گيري رنگ عسل روشهاي اختصاصي وجود دارد.

رنگ عسل ملاكي از كيفيت عسل نيست ولي براي سليقه مصرف كننده عامل مهمي است.

اگر حرارت وگذشت زمان رنگ عسل را عوض نكرده باشد ميتوان ازروي رنگ عسل منبع گل تغذيه زنبور را شناسايي كرد. بعد از كريستاله شدن رنگ عسل روشنتر ميشود.عسل به عنوان يك عامل رنگ در صنايع غذايي به كار برده ميشود واكنش قهواي شدن (­­­­­­­ ­­­­­­­) عسل بسيار قوي است

ارتباط رنگ عسل با مزه آن : عسل با رنگ روشن مزه ملايمتري دارد ورنگهاي تيره مزه قوي و سنگين تري دارند ولي استثنائات زياد است مثلا عسل لاله درختي و بهار نارنج با رنگ روشن مزه اش سنگين است. مزه عسل : عسلهايي كه منبع گل آنها يك گل باشد مزه بسيار متغيري دارند و عسلهايي كه فروكتوز آنها زياد باشد بسيار شيرينند.به اين ترتيب گاهي چند عسل براي كسب يك شيريني و مزه مناسب مخلوط ميشوند.

مزه عسل در زنبورستانهايي با چند گل متعادل تر است. كريستاله شدن عسل ( بلورزدن . رٌس بستن) : كريستاله شدن عسل يعني اينكه عسل از حالت مايع به حالت نيمه جامد تبديل شود. اين پديده طبيعي وقتي رخ ميدهدكه يكي از سه قند فراوان عسل است از دامنه بالايي استاندارد آن بالاتر باشد.

 اين گلوكز با آب در عسل تبديل به گلوكز آبدار شده و هسته بلوروكريستال را تشكيل ميدهد.تمام عسلها رٌس  نميزنند ، برخي اصلابلور نميزنند وبرخي مدت كمي بعد از توليد بلوري ميشوند. عسلي كه در قاب بماند كمتر از عسلي كه با استخراج كننده ( اكستراتور)تهيه شده باشد بلور ميزند.

مواد معدني موجود در عسل ، اسيدهاي طبيعي عسل ، پروتئين ، ذرات خارجي در عسل ، ذرات موم ،گرده ، حباب هوا و مواد ديگر ميتوانند بلور زدن عسل را تحريك كنند

. با گرما دادن عسل ميتوان مجددا آنرا ذوب كرد ومايع ساخت. نگهداري عسل در شرايط مناسب ازلحاظ رعايت دما وحرارت درمراحل مختلف فراوري و تصفيه تاحد ممكن بلور زدن عسل را به تعويق مياندازد  رٌس بستن عسل به طورمصنوعي هم ميتواند انجام شود. با اين روش محصولات مختلفي توليد ميشود و ميتوان كرم عسل را نام برد. بلورزدن خود بخودي عسل منجر به توليد يك محصول دانه درشت خواهد شد ولي كريستاله شدن تحت كنترل محصولي نرم باقابليت پراكنش مطلوب توليد ميسازد.

رس بستن و كيفيت عسل : استفاده از عسل كريستاله شده به سليقه مصرف كننده بستگي دارد. وقتي كه هنوز بلور زدن عسل كامل نشده است ، لايه بلور آن با يك لايه آب ازعسل كنار هم قرار ميگيردو اين شرايط را براي تخمير فراهم ميسازد.عسل پاستوريزه كريستاله ميشود ولي تخميرنميشود.

عمر عسل و پايداري آن : عسلي كه در ظرف در بسته نگاهداري شود براي دهها و حتي قرنها ميتواند پايدار باقي بماند ولي در برابر تغييرات شيميايي و فيزيكي حساس است .در طول مدت نگاهداري عسل تيره ميشود ومزه اش را از دست ميدهد كه البته اين فرايند وابسته به حرارت است.

براي طول عمر عسل عدد ثابتي را نميتوان ارائه داد به طور كلي طول عمري برابر 2سال مشهوراست.

مصرف عسل در وعده های مختلف: عسل را در وعده های مختلف میتوان مصرف کرد. در وعده های اصلی غذایی مانند صبحانه , قطعا عسل گزینه ی مناسبی میباشد چرا که با دارا بودن قندهای زیاد تمامی انرژی لازم برای روزی شاد را فرآهم میکند. شما میتوانید در وعده های عصر یا شب نیز عسل را بصورت یک وعده غذایی پر انرژی مصرف نمایید. همچنین در طول یک روز عادی شما میتوانید عسل را با نوشیدنی های مختلف مصرف کنید و در نظر داشته باشید اگر ورزش میکنید ترکیب آب , عسل , کمی نمک میتواند یک سرم بسیار قوی برای شما حین تمرین ورزشی میباشد. پس در همه حال شما میتوانید عسل را در وعده های مختلف مصرف کنید لذا مصرف مداوم عسل با جرم مشخص در طول روز سبب افزایش ایمنی بدن در مقابل بیماری ها نیز میشود.

نبکا کندو

نوشته‌های مرتبط
عسل نبکا

دیدگاه‌ها

*
*

17 + 4 =