عسل تک گل و روش های یافت عسل در طبیعت؟

  عسل تک گل و روش های یافت عسل در طبیعت؟

عسل تک گل و روش های یافت عسل در طبیعت؟

سوالی که همواره برای مخاطبین محترم عسل ارگانیک  نبکا کندو به وجود می آید، اینست که چگونه یک عسل تک گل   محسوب می شود؟

یا چگونه زنبور ها را مجاب می کنید تا شهد از یک گیاه جمع آوری کنند؟

عسل تک‌گُله

به عسلی گفته می‌شود که بخش اعظم شهدمورد استفاده در تهیه‌ی آن، از یک نوع گیاه خاص تأمین شده باشد.

این گیاه ممکن است به‌صورت انبوه رشد یافته باشد (برای مثال، یک محصول کشاورزی مانند کُلزا که در مزارع آن اطراف کشت شده، یا درخت‌ها یا گل‌های وحشی‌ای که به‌صورت عمده در آن منطقه وجود دارند، مانند گـَوَن). یا ممکن است از گیاهی تأمین شده باشد که شهد زیادی تولید می‌کند و به‌راحتی قابل دسترس است (مانند شبدر).

زنبورداران به گل‌هایی که زنبورهایشان به سراغ آن‌ها می‌روند دقت می‌کنند. اگر بیشتر این گل‌ها از یک گونه باشد، عسلی که به فاصله‌ی یک تا دو روز پس از اتمام شهد آن نوع گل برداشت شود، عسل تک‌گُله خواهد بود.

گاهی‌اوقات اگر یک‌گونه گل تأمین‌کننده‌ی 45 درصد یا بیشتر از منابع شهد یک عسل‌ باشد، آن عسل را  نیز به نام آن گل خاص می‌نامند.

درصدهایی بالاتر از این غیرمعمول است، زیرا اگر‌چه زنبورها به گل‌ها وفاداری نشان می‌دهند، ولی به‌ندرت پیش می‌آید که این وفاداری به‌صورت مطلق باشد! آن‌ها همچنین برای برخورداری از سلامت بالا به طیفی از شهدها و گرده‌های مختلف نیاز دارند و به ندرت اتفاق می افتد که یک عسل ۱۰۰٪ تک‌گل باشد چون همیشه درکنارزنبورستان تک‌گل به نسبت گل های دیگری هم وجود دارند که زنبور عسل به همه ی آنها سرمیزند.

به طور مثال وقتی زنبور دار از عسل گشنیز حرف میزند یعنی زنبورستان خود را به محل کشت گشنیز که بیشتر دراستان کرمانشاه و استان همدان است کوچ می‌دهد ودر آن منطقه هزاران هکتار گشنیز کشت شده است که مورد استفادہ زنبور عسل قرار میگیرد وعسل گشنیز تولید میکند ولی زنبورعسل ھمزمان از چند درصد پوشش گیاهی کوهی ودشتی موجود در اطراف کشتزار نیز غافل نمیشود

برخی عسل‌های تک‌گُله

تعداد عسل‌های تک‌گله مبتنی بر گل‌های وحشی اندک است، زیرا این نوع گل‌ها معمولاً خیلی پراکنده هستند، به استثنای: اکالیپتوس،بابونه,کنار,اسطوخودوس,گّوَن…...

 

..

عسل ها در طبیعت به سه روش یافت میشوند:

روش اول:

عسل های تک گل کوهی مانند :عسل گون گز،عسل آویشن،عسل قنقال.عسل گاوپونه.عسل مریم گلی.عسل زول وغیره

 

روش دوم:

عسل های درختی هستند که برخی ازاین درختان به صورت جنگل وجود دارند: مثل عسل کُنار …..برخی به صورت کِشت وجود دارند مثل درخت بادام درخت مرکبات درخت اقاقیا درخت زرشک درخت عناب وغیره.که ارزش غذایی و دارویی آن ها بعداز عسل های کوهی است...

 

روش سوم:

عسل های دشت که بیشتر به صورت کشت و کار است مانند :عسل یونجه، عسل گشنیز ، عسل جعفری ،عسل آفتابگردان ،عسل سیاهدانه ،عسل رازیانه ،عسل شوید ،عسل گلرنگ وغیره که ارزش غذایی و دارویی آنها بعداز درخت های درختی است...

عسل های تک گل با توجه به گیاه غالب هر منطقه نام گذاری می شوند. هر عسل دارای ویژگی های متفاوتی از جمله: رنگ، بافت، ویسکوزیته، طعم، بو و سرعت تبلور هستند. این خصوصیات بسته به آنچه زنبورهای کندو از شهد کدام گیاه جمع آوری کرده اند متفاوت است.

دلیل تفاوت قیمت عسل تک گل با چند گیاه و گون چیست؟

به طور کلی، قیمت عسل گون بیشتر از تک گل و تک گل بیشتر از عسل چهل گیاه (چند گیاه) می باشد و این امر بسته به آن گیاه واحدی است که زنبورعسل از آن تغذیه می کند؛اما در بین نتایج آزمایشگاهی همواره عسل های کوهستانی (زنبورها از گیاهان غالب کوهستان تغذیه میکنند) مانند عسل گون از نتایجی بهتر همواره برخوردار بودند زیرا عسل هایی مانند تک گیاه به رغم اینکه بسیار خواص مفید دارد , برای بعضی افراد که به بعضی گیاهان واکنش آلرژی دارند مفید نیست ولی عسل های کوهستانی(گون) با ترکیبات مختلف گیاهان کوهستان از خواص بهتری برخوردارند.

نبکا کندو

نوشته‌های مرتبط
عسل نبکا

دیدگاه‌ها

*
*

12 − هشت =